โครงการประกวดเสนอแนวทางการออกแบบนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอากาศยาน

เสนอ วิดีโอแนะนำทีมเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน และ ข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อมีโอกาสเป็นผู้ชนะการแข่งขัน

ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 240,000 บาท

ไม่จำเป็นต้องส่งต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype) เข้าแข่งขัน


เกี่ยวกับกะทิ

“GATI” ในภาษาไทยหมายถึงน้ำที่ได้จากการคั้นมะพร้าว ซึ่งมาจากสำนวนไทยที่ว่า “หัวกะทิ” หัวกะทิหมายถึงน้ำกะทิที่ได้จากการคั้นครั้งแรก มีรสชาติดี หรือเพื่อขยายความก็คือเป็นน้ำกะทิชั้นดีของผลมะพร้าว หรืออีกนัยหนึ่งคือหมายถึง บุคคลที่มีความสามารถสูงหรือมีความเชี่ยวชาญเป็นอย่างดีในด้านใดด้านหนึ่ง

GATI (Gathering to Advance Thai Innovation) ก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งหวังที่จะยกระดับอุตสาหกรรมและนวัตกรรมของประเทศไทยให้ดียิ่งขึ้น ผ่านความร่วมมือจากหลายภาคส่วนโดยการร่วมแรงกันระหว่างผู้ที่มีความสามารถ, ผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการผลักดันนวัตกรรมที่สร้างสรรค์ และสถาบันในหลากหลายสาขาและวิชาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกันซึ่งคือการเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้

ในนามของผู้จัดโครงการ GATI เรามีความยินดีที่จะประกาศโครงการประกวดเสนอแนวทางการออกแบบนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอากาศยาน ครั้งที่ 1 เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นของระบบอากาศยานไร้คนขับในการปฏิบัติภารกิจสำคัญและระบบผสมผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกจริง Augmented Reality:AR เพื่อใช้ฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุง เรามุ่งหวังที่จะยกระดับศักยภาพของระบบอากาศยานไร้คนขับและเทคโนโลยี AR ในประเทศไทย โครงการ GATI เชื่อว่าการที่เรามีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเทคโนโลยีประเภทนี้จะส่งเสริมให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้,กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจและเป็นผู้นำระดับภูมิภาคด้านนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอากาศยาน

หัวข้อการแข่งขัน

โครงการการแข่งขัน GATI Competition Season 1 ประกอบด้วยหัวข้อการแข่งขัน 3 หัวข้อให้ผู้เข้าแข่งขันร่วมส่งประกวดข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อที่จะเป็นบุคคลแรกที่มุ่งสู่เส้นทางแห่งนวัตกรรมในอนาคตของอุตสาหรรมการบินในประเทศไทย

เครื่องยนต์สำหรับอากาศยานไร้คนขับ
Unmanned Aircraft Vehicle
(UAV) Grade Engine


วัตถุประสงค์ของหัวข้อการแข่งขันที่ 1

 • 1. การออกแบบลักษณะไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ของอากาศยานไร้คนขับ
 • 2. อุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ใช้ในเครื่องยนต์ของอากาศยานไร้คนขับที่เสนอมีอะไรบ้าง
 • 3. กระบวนการผลิตใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเครื่องยนต์ของอากาศยานไร้คนขับที่เสนอ


ระบบการติดต่อสื่อสารไร้สาย
สำหรับอากาศยานไร้คนขับ
Wireless Communication system for Unmanned Aircraft System (UAS)

วัตถุประสงค์ของหัวข้อการแข่งขันที่ 2

 • 1. การออกแบบลักษณะไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดต่อระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายสำหรับอากาศยานไร้คนขับ
 • 2. อุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ใช้ในระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายสำหรับอากาศยานไร้คนขับที่เสนอมีอะไรบ้าง
 • 3. กระบวนการผลิตใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายสำหรับอากาศยานไร้คนขับที่เสนอ

ระบบผสมผสานโลกเสมือนเข้า
กับโลกจริงเพื่อใช้ฝึกอบรม
การใช้งานและการซ่อมบำรุง
Augmented Reality (AR) Training System

วัตถุประสงค์ของหัวข้อการแข่งขันที่ 3

 • 1. การออกแบบลักษณะไหนที่มีความเหมาะสมที่สุดสำหรับระบบ AR เพื่อใช้ฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุง
 • 2. อุปกรณ์และซอฟแวร์ที่ใช้ในระบบ AR เพื่อใช้ฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงที่เสนอมีอะไรบ้าง
 • 3. กระบวนการผลิตใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับระบบ AR เพื่อใช้ฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงที่เสนอกำหนดการการแข่งขัน

7 ส.ค. – 30 ก.ย. 2562
เปิดรับสมัคร

 

30 ก.ย. 2562
หมดเขตส่งวิดีโอแนะนำทีม

 

11 ต.ค. 2562
ประกาศผลผู้มีสิทธิเข้าร่วมการแข่งขัน

 

10 ม.ค. 2563
หมดเขตส่งข้อเสนอทางเทคนิค

 

16 ม.ค. 2563
หมดเขตส่งเอกสารประกอบการนำเสนอ

 

20-24 ม.ค. 2563
นำเสนอผ่านสื่อออนไลน์

 

31 ม.ค. 2563
ประกาศผลผู้ชนะ

 

ที่ปรึกษา

คุณพีรพล ตระกูลช่าง

ที่ปรึกษาด้านเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานไร้คนขับ


คุณพัลลภา ศรีเชียงหวาง

ที่ปรึกษาด้านระบบ Augmented Reality: AR

คุณคมกฤษ แสนเมือง

ที่ปรึกษาด้านระบบการติดต่อสื่อสาร
ไร้สายสำหรับอากาศยานไร้คนขับ

ดาวน์โหลดเอกสารที่เกี่ยวข้อง

สิทธิพิเศษ

 • มีโอกาสร่วมงานกับ เชิญร่วมงานกับบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัดและบริษัทในความร่วมมือเพื่อช่วยในการต่อยอดและพัฒนาสิ่งที่ออกแบบ
 • เงินสนับสนุนการทำวิจัยและต้นแบบ
 • เชิญร่วมงานนิทรรศการ Defense & Security 2019

ผู้มีสิทธิสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

 • บุคคลใด ๆ ที่มีไอเดียและความหลงใหลในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
 • สามารถสมัครเข้าร่วมแบบเดี่ยวหรือเป็นทีมได้โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม
 • ไม่จำกัดอายุและการศึกษา
 • ยินดีรับบุคคลทั่วไปจากต่างประเทศ

สมัครอย่างไร ?

 • อ่านรายละเอียดโครงการ http://www.rvconnex.com/gati/challenges.html
 • กรอกข้อมูลใบสมัครพร้อมจัดทำวิดีโอแนะนำทีม/บุคคล
 • อัปโหลดใบสมัครและวิดีโอ ก่อนวันที่ 30 กันยายน 2562 ผ่านทางเว็บไซต์


คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

ถ้าผู้เข้าแข่งขันมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาส่งคำถามเหล่านั้นมาได้ที่ [email protected]

 • 1. Q : ใครสามารเข้าร่วมการแข่งขันได้บ้าง?
    A : 1. บุคคลใด ๆ ที่มีความสนใจในนวัตกรรมอากาศยาน
       2. บุคคลใด ๆ ที่มีไอเดียและความหลงใหลในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
       3. ไม่จำกัดอายุและการศึกษา
       4. ไม่จำกัดสัญชาติ แต่อย่างไรก็ตามต้องมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย
       5. เข้าร่วมแข่งขันเดี่ยวหรือทีมได้ โดยไม่จำกัดจำนวนสมาชิกในทีม

  2. Q : ทีมจากต่างประเทศสามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้หรือไม่
    A : สามารถเข้าร่วมได้เนื่องจากเป็นการแข่งขันที่ไม่จำกัดสัญชาติ

  3. Q : มีกฎในการตั้งทีมหรือไม่
    A : ไม่มีกฎในการตั้งทีม คุณสามารถรวมทีมกับบุคคลจากหลายสาขาหรือความเชี่ยวชาญได้ หรือคุณจะสมัครเข้าร่วมการแข่งขันเพียงบุคคลเดียวในทีมก็ได้

  4. Q : ในแต่ละทีมต้องมีที่ปรึกษาของทีมหรือไม่
    A : ไม่จำเป็นต้องมีที่ปรึกษาทีม

  5. Q : จำกัดจำนวนสมาชิกภายในทีมหรือไม่
    A : ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก อย่างไรก็ตามท่านต้องแน่ใจว่าทุกคนภายในทีมสามารถทำงานร่วมกันได้ดี

  6. Q : สมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้อย่างไร
    A : คุณสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้จากหัวข้อ"ดาวน์โหลด"บนเว็บไซต์กรอกใบสมัครและแนบประวัติส่วนตัว (resume) ของสมาชิกทุกท่านภายในทีม จากนั้นอัปโหลดไฟล์ที่หัวข้อ"ส่งผลงานที่นี้"บนเว็บไซต์จะถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการสมัคร กรุณาอ่านรายละเอียดโครงการอย่างละเอียดก่อนสมัครเข้าร่วม

  7. Q : ทำไมต้องสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน
    A : การแข่งขันนี้เปิดให้สำหรับทุกท่านที่มีความคิดที่โดดเด่น, มีความกระตือรือร้นในการผลักดันนวัตกรรมที่สร้างสรรค์หรือมีมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้คิดริเริ่มนวัตกรรมใหม่ ๆ การแข่งขันนี้รอให้คุณได้พัฒนาตัวเองและสนุกกับการค้นหาคำตอบ คุณจะมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านอุตสากรรมอากาศยานจากที่ปรึกษาโครงการของเรา ระหว่างการแข่งขันหากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ สามารถส่งคำถามมาถึงที่ปรึกษาของเราได้ ผ่านทาง [email protected]

  คุณจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษหากคุณเป็นผู้ชนะการแข่งขันนี้ คุณอาจมีโอกาสได้พัฒนางานของคุณต่อหรืออาจเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานวิจัยร่วมกับทีมวิจัยเพื่อที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศยานของประเทศไทย


  8. Q : สมาชิกทุกท่านในทีมจะต้องพูดในวิดีโอแนะนำตัวหรือไม่
    A : ไม่จำเป็นแต่เราสนับสนุนให้ทุกท่านในทีมได้พูดและแสดงความคิดเห็น เพราะฉะนั้นควรจะมีการจัดการเวลาให้เหมาะสม

  9. Q : ใครคือผู้ตัดสินการแข่งขัน
    A : คณะกรรมการของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ ที่มีประสบการณ์ในด้านการออกแบบระบบ การรวบรวมผสมผสานระบบและการซ่อมบำรุงระบบ จะเป็นผู้ตัดสินการแข่งขัน

  10. Q : ทีมสามารถใช้รูปแบบอื่นของข้อเสนอโครงการได้หรือไม่
    A : ทีมสามารถใช้รูปแบบข้อเสนอโครงการอื่นได้ แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบที่ใช้นั้นควรจะต้องครอบคลุมเนื้อหาตามที่มีในรูปแบบที่กำหนดให้

  11. Q : ทีมต้องสร้างต้นแบบ (Prototype) หรือไม่
    A : ทีมจะต้องส่งข้อเสนอทางเทคนิคเพื่อใช้ประกวด ส่วนการทำต้นแบบ (prototype) หรือเอกสารประกอบการนำเสนอแนวความคิดของทีม เช่น CAD model, flow chart และอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  12. Q : ช่องทางที่ใช้ในการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์
    A : เราจะใช้ Skype ในการนำเสนอออนไลน์

  13. Q : สมาชิกทุกท่านต้องพูดในการนำเสนอหรือไม่
    A : เราสนับสนุนให้ทุกท่านในทีมได้พูดและแสดงความคิดเห็น

  14. Q : กำหนดการของการนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์มีอะไรบ้าง
    A : บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จะแบ่งการนำเสนอให้เป็น 1 วันต่อหนึ่งหัวข้อการแข่งขัน กำหนดการอย่างละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง โดยเวลาที่นำเสนอจะตามเวลาประเทศไทย

  15. Q : จะแก้ปัญหาอย่างไรหากเกิดความผิดพลาดขณะนำเสนอออนไลน์
    A : เราแนะนำให้ทีมที่เข้าแข่งขันเตรียมความพร้อมและทดสอบระบบอินเตอเน็ตก่อนเวลานำเสนอ ทีมควรส่งบทพูดหรือสิ่งที่ต้องใช้ประกอบการนำเสนอมาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ไม่ชัดเจนจากการรบกวนต่าง ๆ

  16. Q : ทีมที่เข้าแข่งขันจะต้องทำการค้นหาสิทธิบัตรและระบุไว้ในข้อเสนอทางเทคนิคหรือไม่
    A : ทีมควรจะระบุความรู้และความเข้าใจพื้นฐานของสิทธิบัตรที่มีอยู่และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการแข่งขัน

  17. Q : ทีมควรจะระบุอะไรบ้างในแนวความคิด (Conceptual Design)
    A : ใน Conceptual design ควรให้เหตุผลของการออกแบบ ลักษณะ รูปแบบและหน้าที่การทำงาน

  18. Q : ควรจะระบุอะไรบ้างในแผนการดำเนินงานวิจัย
    A :
  • ควรจะระบุแผนการดำเนินงานวิจัยที่ชัดเจนซึ่งประกอบไปด้วยสิ่งที่ต้องทำโดยอธิบายอย่างละเอียดและระบุผลที่คาดหวังในช่วงเวลาต่าง ๆ
  • ควรจะระบุขั้นตอนการผลิตที่ชัดเจน ซึ่งรวมไปถึงฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ วัสดุ และสถานที่ที่ต้องใช้
  • โครงการควรมี Gantt charts ประกอบการเสนอแผนการดำเนินงานวิจัย

  19. Q : ระยะเวลาที่ครอบคลุมในการประมาณงบประมาณคือเท่าไร
    A : ทีมควรระบุงบประมาณที่ครอบคลุมระยะเวลาโครงการทั้งหมด

  20. Q : เราจะให้เหตุผลกับสิ่งที่ออกแบบอย่างไร
    A : ทีมควรให้เหตุผลกับสิ่งที่ออกแบบโดยระบุวิธีการทดลอง ขั้นตอนการคำนวณ หรือวิธีอื่น ๆ และบอกผลลัพธ์จากวิธีนั้น ๆ เพื่อที่จะเป็นการยืนยันสิ่งที่ออกแบบ

  21. Q : เราจำเป็นต้องอภิปรายถึงศักยภาพในการเติบโตของสิ่งที่ออกแบบหรือไม่
    A : ทีมที่เข้าแข่งขันควรระบุศักยภาพในการเติบโตของสิ่งที่ออกแบบ

 • 1. Q : ถ้าเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้ใบพัด ผู้เข้าแข่งขันต้องออกแบบใบพัดด้วยหรือไม่
    A : ไม่ต้อง

  2. Q : ความเร็วสำหรับอากาศยานไร้คนขับเป็นเท่าไร
    A : Cruise Speed ประมาณ 55 knots

  3. Q : ตัวอย่างของการ ทำการตรวจสอบการออกแบบ (design verification) ของเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานไร้คนขับมีอะไรบ้าง
    A : จากข้อกำหนดและแนวความคิดของทีมที่เข้าแข่งขัน การทำการตรวจสอบการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ออกแบบมานั้นเป็นไปได้ ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้
  ขั้นตอนการทดสอบ : เขียนขั้นตอนการทดสอบสิ่งที่คุณออกแบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ซึ่งขั้นตอนนี้ควรจะสัมพันธ์กับคุณสมบัติของสิ่งที่ออกแบบที่อธิบายไว้ในบทนำ อธิบายขั้นตอนการทดสอบสำหรับแต่ละอุปกรณ์ หรือส่วนย่อยของระบบและการทดสอบระบบทั้งหมด
  วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน : อธิบายส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรม ระบบย่อย หรือ พารามิเตอร์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสิ่งที่ออกแบบมากที่สุด อภิปรายว่าคุณจะทำอย่างไรในโครงการ ภายหลังตรวจสอบการวิเคราะห์นี้ในการจำลอง (Simulation) และการทดลอง

  4. Q : งบประมาณตลอดโครงการ ต้องมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหน
    A : การประมาณงบนั้นควรจะระบุราคาที่สมเหตุสมผลและสามารถนำไปเป็นงบประมาณในการทำต้นแบบของสิ่งที่ออกแบบได้

  5. Q : จะเป็นอย่างไรถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถออกแบบให้ตรงตามข้อกำหนดได้ทั้งหมด
    A : การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันประกวดนวัตกรรม ซึ่งข้อกำหนดสำหรับหัวข้อ เครื่องยนต์สำหรับอากาศยานไร้คนขับ นั้นเป็นข้อกำหนดขั้นสูง ทีมเข้าแข่งขันควรจะวิเคราะห์ข้อกำหนดเหล่านั้นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และออกแบบเครื่องยนต์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจสำหรับอากาศยานไร้คนขับ เพราะฉะนั้นเราจะพิจารณา แนวความคิด (Conceptual Design) และความเป็นไปได้ที่จะสร้างต้นแบบของเครื่องยนต์สำหรับอากาศยานไร้คนขับ

 • 1. Q : ตัวอย่างของการ ทำการตรวจสอบการออกแบบ (design verification) ของระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายสำหรับอากาศยานไร้คนขับมีอะไรบ้าง
    A : การทดสอบการทำงานของระบบเป็นวิธีการในการตรวจสอบการออกแบบที่ถูกใช้อยู่บ่อยครั้ง โดยจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่มีอยู่ การทำงานของระบบสื่อสารไร้สายสามารถตรวจสอบและบอกคุณสมบัติได้หลังจากที่ต้นแบบเสร็จสมบูรณ์เช่น การตรวจสอบ Receiver Sensitivity, Frequency Range, Uplink and Downlink data rate, Bandwidth, Link latency, Data Encryption และอื่น ๆ

  อีกทั้งการตรวจสอบอื่น ๆ ควรทดสอบตามมาตรฐาน MIL-STD or RTCA เช่น การทดสอบความน่าเชื่อถือ การทดสอบ EMI/EMC และอื่น ๆ

  ในกรณีที่การทดสอบการทำงานของระบบไม่ได้ผลเนื่องจากอาจเสี่ยงต่อผลงานหรือเกินงบประมาณ สามารถใช้การวิเคราะห์เพื่อที่จะตรวจสอบสิ่งที่ออกแบบได้ เช่น การวิเคราะห์ LOS (Line of Sight)

  2. Q : จะเป็นอย่างไรถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถออกแบบให้ตรงตามข้อกำหนดได้ทั้งหมดทั้งหมด
    A :
  • ควรวิเคราะห์ข้อกำหนดและทำการแก้ไขหากไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การทำงานหลักหรือหน้าที่การทำงานเพื่อให้ความปลอดภัย
  • หากข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของสิ่งที่ออกแบบ ควรวิเคราะห์สาเหตุของปัญหานั้นให้ได้

  3. Q : งบประมาณตลอดโครงการ ต้องมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหน
    A :
  • ต้องมีการระบุข้อกำหนดและขอบเขตงานอย่างชัดเจน
  • ระบุ WBS (Work Breakdown Structure) หรือ PBS (Product Breakdown Structure) เพื่อที่จะระบุระบบย่อย ส่วนประกอบและงานที่ต้องทำทั้งหมด
  • แผนการจัดการทรัพยากร จำนวนชั่วโมงต่อคน เวลาที่ต้องใช้ในแต่ละงานและงบประมาณ NRE (Non-recurring engineering) สำหรับการออกแบบและการพัฒนา
  • งบประมาณอื่น ๆ เช่น การใช้บริการ (เช่น ทำการทดลองในห้องปฏิบัติการ การกำหนดค่าอุปกรณ์ (calibration)), การใช้สถานที่ (อุปกรณ์พิเศษ เครื่องจักรต่าง ๆ สถานที่) ควรจะต้องพิจารณางบประมาณเช่นนี้

 • 1. Q : ตัวอย่างของการ ทำการตรวจสอบการออกแบบ (design verification) ของระบบผสมผสานโลกเสมือนเข้ากับโลกจริง AR เพื่อใช้ฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุงมีอะไรบ้าง
    A : จากข้อกำหนดและแนวความคิดของทีมที่เข้าแข่งขัน การทำการตรวจสอบการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่ออกแบบมานั้นเป็นไปได้ ตัวอย่างมีดังต่อไปนี้
  ขั้นตอนการทดสอบ : เขียนขั้นตอนการทดสอบสิ่งที่คุณออกแบบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของโครงการ ซึ่งขั้นตอนนี้ควรจะสัมพันธ์กับคุณสมบัติของสิ่งที่ออกแบบที่อธิบายไว้ในบทนำ อธิบายขั้นตอนการทดสอบสำหรับแต่ละอุปกรณ์ หรือส่วนย่อยของระบบ (เช่น การทดสอบโมเดล ระบบย่อยของเซนเซอร์ เป็นต้น) และการทดสอบระบบทั้งหมด
  วิเคราะห์ความคลาดเคลื่อน : อธิบายส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรม ระบบย่อย หรือ พารามิเตอร์ ที่มีผลต่อประสิทธิภาพของสิ่งที่ออกแบบมากที่สุด อภิปรายว่าคุณจะทำอย่างไรในโครงการ ภายหลังตรวจสอบการวิเคราะห์นี้ในการจำลอง (Simulation) และการทดลอง

  2. Q : จะเป็นอย่างไรถ้าผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถออกแบบให้ตรงตามข้อกำหนดได้ทั้งหมด
    A : การแข่งขันนี้เป็นการแข่งขันประกวดนวัตกรรม ซึ่งข้อกำหนดสำหรับหัวข้อ Augmented Reality (AR) Training System นั้นเป็นข้อกำหนดขั้นสูง ทีมเข้าแข่งขันควรจะวิเคราะห์ข้อกำหนดเหล่านั้นให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้และออกแบบแพลทฟอร์มที่เป็นประโยชน์ต่อการฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุง เพราะฉะนั้นเราจะพิจารณา แนวความคิด (Conceptual Design) และความเป็นไปได้ที่จะสร้างระบบ AR เพื่อใช้ฝึกอบรมการใช้งานและการซ่อมบำรุง

  3. Q : งบประมาณตลอดโครงการ ต้องมีความละเอียดมากน้อยแค่ไหน
    A : มีการประมาณราคาที่ถูกต้อง สิ่งที่ประมาณมาเป็นประโยชน์และเพียงพอสำหรับโครงการ

ข่าวสารและเคล็ดลับ

Speaker 2

Unmanned Aircraft System Grade Engine-Articles

 • UAVOS' Robinson Rotary-Wing UAV Designed for Maximum Takeoff, Landing of 635kg. (2019, July 26). Retrieved from
  http://insideunmannedsystems.com/uavos-robinson-rotary-wing-uav-designed-for-maximum-takeoff-landing-of-635kg/

 • Ballard Offers Turnkey Fuel Cell Solutions to Power Commercial UAV. (2019, July 26). Retrieved from
  http://insideunmannedsystems.com/ballard-offers-turnkey-fuel-cell-solutions-to-power-commercial-uav/

 • NWUAV's NW-44 Engine achieves 10,000 combat flight hours and 1000 operational flights. (2019, February 28). Retrieved from
  https://www.suasnews.com/2019/02/nwuavs-nw-44-engine-achieves-10000-combat-flight-hours-and-1000-operational-flights/
 • Unmanned Aircraft System Grade Engine-Videos

 • Systems, A. U. (2017, February 14). NEW ALPHA 800 PRESENTATION. Retrieved from
  https://www.youtube.com/watch?v=nRaK0n3rNic

 • UKRSPECSYSTEMS. (2018, November 25). PD-1 UAV engine module with electric generator and remote start. Retrieved from
  https://www.youtube.com/watch?v=K3R49CVelpk

 • Schmidt, B. (2018, January 17). UAV Propulsion Tech - Advanced UAV/Drone Hardware Solutions. Retrieved from
  https://www.youtube.com/watch?v=SBJNN6w5Ig0
 • Speaker 2

  Wireless Communication System for Unmanned Aircraft System-Articles

 • Reagan, J., & ReaganJason, J. (2019, July 24). DroneShield Joins Bosch to Develop UAV Security Mitigation. Retrieved from
  https://dronelife.com/2019/07/27/droneshield-joins-bosch-to-develop-uav-security-mitigation/

 • Building on Benchmarks. (2019, July 10). Retrieved from
  http://insideunmannedsystems.com/building-on-benchmarks/

 • Rostec reveals mobile anti-drone system Sapsan-Bekas. (2019, July 02). Retrieved from
  https://www.defenceweb.co.za/virtual-press-offices/rostec/rostec-reveals-mobile-anti-drone-system-sapsan-bekas/
 • Wireless Communication System for Unmanned Aircraft System-Videos

 • Tech, W. @. (2017, December 11). Wireless Communications with Unmanned Aerial Vehicles. Retrieved from
  https://www.youtube.com/watch?v=Ll6KC7zUZVw

 • Thales. (2018, March 27). An UAV satellite-based communication system dedicated to safety aeronautical applications. Retrieved from
  https://www.youtube.com/watch?v=GROAxJp8Eig

 • EURECOMcommunication. (2018, January 05). EURECOM - Autonomous Aerial Cellular Relaying Robots. Retrieved from
  https://www.youtube.com/watch?v=GI_lOsg_qmQ
 • Speaker 2

  Augmented Reality (AR) Training System-Articles

 • Richman, O. (2019, July 29). US Navy Using Magic Leap AR Technology to Improve Warfare Training. Retrieved from
  https://next.reality.news/news/us-navy-using-magic-leap-ar-technology-improve-warfare-training-0202045/

 • Atherton, K. D. (2019, July 24). Maybe the best application for AR goggles? Retrieved from
  https://www.c4isrnet.com/battlefield-tech/c2-comms/2019/07/24/maybe-the-best-application-for-ar-goggles/

 • Comdata. (2019, July 18). Virtual training tool uses 'augmented reality' to aid techs, fleets. Retrieved from
  https://www.ccjdigital.com/virtual-training-tool-uses-augmented-reality-to-aid-techs-fleets/
 • Augmented Reality (AR) Training System-Videos

 • AR, S. (2013, August 28). Scope AR's Augmented Reality User Guided Training System. Retrieved from
  https://www.youtube.com/watch?v=_GulhPFKFHU

 • Augmented Reality Tools for Improved Training of First Responders. (n.d.). Retrieved from
  https://www.us-ignite.org/apps/ar-training-first-responders/

 • EquipCodes. (2015, January 09). Augmented Reality Equipment Training & Maintenance App. Retrieved from
  https://www.youtube.com/watch?v=nHfY56lHZjU
 • ติดต่อเรา

  เว็บไซต์

  http://www.rvconnex.com/gati/challenges.html

  เบอร์โทรศัพท์

  +(662) 090 9507 ต่อ. 4103