PURSUING EXCELLENCE

เรากล้าที่จะก้าวข้ามขีดข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ ไปสู่ดินแดนที่ไม่คุ้นเคย

RV Connex
Transforming Potential

ความเป็นมาของเรา

อาร์ วี คอนเน็กซ์ เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เรามุ่งเน้นให้ประเทศชาติของเรามีความพร้อมในเรื่องของแนวทางการป้องกัน แก้ปัญหา รวมไปถึงการรักษาความมั่นคงต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ

ความสามารถและประสบการณ์ของเรา

เราพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้และโจทย์ทางเทคนิคหลากหลายรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ด้วยผลิตภัณฑ์ฝีมือของคนไทย และการบริการที่ได้มาตรฐานสากล

01

การวิจัยและพัฒนา

02

สายการผลิตที่ล้ำสมัย

03

อากาศยาน

04

ออกแบบและบูรณาการระบบ

05

ซีซิกซ์ไอเอสอาร์

06

อวกาศ

07

การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

สัมผัสประสบการณ์และความสำเร็จของเรา