การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนาของเรามุ่งเน้นไปที่นวัตกรรมเทคโนโลยีเชิงลึก เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานและความต้องการทางการตลาดที่ตอบสนองในปัจจุบัน ความท้าทาย และภัยคุกคาม

 • เราให้บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับ startups และบริษัทอื่นๆที่ต้องการ รวมถึงการสนับสนุนด้านเทคนิคและวิศวกรรมการผลิตขั้นสูง
 • เราให้คําแนะนําในการพัฒนากระบวนการ มาตรฐาน รวมถึงการทดสอบทางเทคนิค การประเมินผลและกลยุทธ์การเติบโต

สายการผลิตที่ล้ำสมัย

 • อาร์วี คอนเน็กซ์ มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านวิศวกรรมสำหรับชิ้นส่วนเครื่องกลการผลิต, อิเล็กทรอนิกส์และการซ่อมแซม, การทดสอบอุปกรณ์สื่อสาร เช่นเดียวกับศูนย์ข้อมูลที่รองรับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการคำนวณความสมบูรณ์ของโครงสร้างและอากาศพลศาสตร์ที่ซับซ้อน
 • ความสามารถในการผลิตและสิ่งอำนวยความสะดวกของเราช่วยให้สามารถผลิตแบบผสมในปริมาณน้อยได้ด้วยเครื่องจักรที่มีความแม่นยำสูงและเครื่องมือขั้นสูง รวมถึงเครื่องมือออกแบบซอฟต์แวร์ซึ่งมีการออกแบบและความสามารถในการผลิตขั้นสูงที่ครอบคลุม
 • กระบวนการผลิตและบริการของเราทั้งหมดนั้นสอดคล้องกับแนวทางด้านความปลอดภัยและคุณภาพได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล

อากาศยาน

อาร์วี คอนเน็กซ์ นำเสนอโซลูชั่นการสนับสนุนและบริการแบบบูรณาการสำหรับเครื่องบินหลากหลายประเภท โดยมีประสบการณ์ในการทำงานกับแพลตฟอร์มจำนวนมาก ทั้งแบบ manned และ unmanned (ไร้คนขับ) เราสามารถตอบสนองความต้องการความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยการให้บริการที่หลากหลายสำหรับเครื่องบินซึ่งรวมถึง:

 • การอัพเกรดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์การบินสำหรับนักบินบนแพลตฟอร์มต่างๆ
 • การปรับเปลี่ยนและติดตั้งของระบบ avionics และ mission systems
 • A-Kit Production
 • ออกแบบและบูรณาการระบบแบบ Special Mission
 • การออกแบบและผลิตตามข้อกำหนด:
  • MIL-STD
  • AS9100D Certified
  • FAA-FAR
  • EASA-CS
  • MIL-HDBK-516
  • STANAG 4671
  • System Engineering Process
 • ระบบการจัดการคุณภาพ:
  • ISO 9001:2015
  • IPC-WHMA-A-620 : Cable Harness Production
  • IPC-610 : Electronic Assemblies
  • NDT : Non Destructive Inspection for Mechanical Part

Sky Scout Main Feature

 • อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กแบบปีกบน (High Wing) ใช้ใบพัดแบบผลัก (Pusher Propeller) เหมาะสำหรับภารกิจบินลาดตระเวน ตรวจการณ์ และแจ้งพิกัดเป้าหมาย
 • ใช้เครื่องยนต์แบบลูกสูบนอน 2 จังหวะที่มีประสิทธิภาพสูง สามารถบินได้นานกว่า 6 ชั่วโมง
 • บรรทุกน้ำหนักได้มากกว่า 10 กิโลกรัม โดยเลือกติดตั้งอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับภารกิจ เช่น กล้องแบบ EO/IR กระเปาะชี้เป้า และเซ็นเซอร์ เป็นต้น
 • ระยะควบคุมการบินไม่น้อยกว่า 80 กิโลเมตร โดยใช้เทคนิคการเชื่อมโยง ข้อมูลแบบบังคับทิศทาง (Directional Data Link) และสามารถเพิ่ม ได้ถึง 200 กิโลเมตร
 • ทำการควบคุมการบินแบบ Real Time จากสถานีควบคุมภาคพื้น (Ground Control Station)
 • ตัวอากาศยานสามารถบรรจุกล่อง เพื่อความสะดวกในการขนย้าย

สถานีควบคุมภาคพื้นดิน

ระบบสื่อสาร

ระบบจําลองอากาศยานไร้คนขับ

Sky Scout

ออกแบบและ บูรณาการระบบ

เราให้บริการโซลูชั่นเพื่อตอบสนองความต้องการด้านปฏิบัติงานและภารกิจในทุกมิติ ทั้งทางภาคพื้นดิน ทางอากาศ และทางทะเล เรามีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในทุกๆด้านเพื่อให้บริการได้อย่างครอบคลุมเต็มประสิทธิภาพ

 • การวิเคราะห์ ออกแบบ และผลิต
 • การติดตั้ง และการบูรณาการ
 • การวิเคราะห์โครงสร้าง
 • การผลิตชิ้นส่วนไฟฟ้า เครื่องจักรกล และแผ่นโลหะ
 • การออกแบบและผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAS)
 • ระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลและสั่งการ (IOC)
 • แอปพลิเคชันประมวลผลจากภาพ AI/ML

ศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล และสั่งการอัจฉริยะ

IOC คือแพลตฟอร์มอัจฉริยะที่ดำเนินการได้อย่างชาญฉลาด ระบบจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติและผู้ตัดสินใจสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อบริหารจัดการบ้านเมือง และขับเคลื่อน Smart-City ไม่ว่าจะเป็นในระดับเมือง ระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ

การอนุรักษ์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
บริการด้านสุขภาพ
จัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
การจัดการขยะและขยะรีไซเคิล
การสังคมสงเคราะห์
อาคารอัจฉริยะ
สำนักงานราชการและหน่วยงานบริการต่างๆ
การศึกษา
การสื่อสาร
การรายงานผลและรับรู้สถานการณ์แบบเรียลไทม์
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น
การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและมลพิษทางอากาศ
การบริหารจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสีย
การจัดระบบการขนส่งและจราจร
ความปลอดภัยสาธารณะ
การตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการสอบถามข้อมูลของผู้อยู่อาศัย

ซีซิกซ์ไอเอสอาร์ (C6ISR)

C6ISR (Command, Control, Communication, Computer, Combat, Cyber Defense, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) มีความสำคัญต่อการปฏิบัติการทางทหารทั้งหมด

การพัฒนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนองความต้องการในการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการรวบรวม วิเคราะห์ ประมวลผล และกระจายข้อมูลข่าวสารทุกรูปแบบที่เป็นปัจจัยสำคัญในการปฏิบัติภารกิจระหว่างหน่วยบัญชาการและหน่วยผู้ปฏิบัติ เพื่อสนับสนุนการวางแผนปฏิบัติ การตัดสินใจ และการสั่งการที่ถูกต้องรวดเร็ว

 • ระบบอำนวยการรบ (CMS)
 • ระบบควบคุมและบังคับบัญชา (C2)
 • ระบบเฝ้าตรวจความปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC)
 • Secure Communication and Tactical Data Link (TDL)
 • ระบบศูนย์ปฏิบัติการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจและการลาดตระเวน (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance : ISR Centre)

อวกาศ

เรายังมีประสบการณ์และความสามารถในการให้บริการด้านดาวเทียม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการและการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาระบบและปรับแต่งตามความต้องการของผู้ใช้ นอกจากนี้เรายังได้พัฒนาโปรแกรมซอฟต์แวร์สําหรับการประมวลผลภาพดาวเทียม รวมถึงการติดตั้งจากการผลิตชิ้นส่วนไปยังสถานีภาคพื้นดินดาวเทียม

Satellite Integration:

 • เครื่องมือและซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงโดยเฉพาะในการผลิตดาวเทียม
 • ผลิต ประกอบ และทดสอบระบบดาวเทียมทั้งในระดับระบบย่อยและระดับของดาวเทียม
 • สามารถเลือกการติดตั้งอุปกรณ์ Payload ในดาวเทียมได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

Ground Station Implementation:

 • จัดสร้างสถานีภาคพื้นดินที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกันภัยไซเบอร์
 • สนับสนุนและบำรุงรักษาการดำเนินงานสถานีภาคพื้นดินตลอด 24 ชั่วโมง โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีดาวเทียม

Satellite Image Production:

 • จัดการข้อมูลเชิงลึกในทางภูมิศาสตร์และผลิตข้อมูลสารสนเทศที่ใช้งานได้ตรงกับการทำงานของผู้ใช้
 • บริษัทมีการพัฒนาและผลิตแอปพลิเคชันภาพถ่ายดาวเทียมตามแนวทางปฏิบัติระดับสากลและหลักการด้านความมั่นคงปลอดภัย
 • อัลกอริธึมมีความยืดหยุ่นและปรับใช้ได้กับการบูรณาการอุปกรณ์ที่มีอยู่และอุปกรณ์ใหม่ๆ

การรักษาความปลอดภัยไซเบอร์

เราเป็นผู้บุกเบิกของการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศไทย การตรวจจับภัยคุกคามและการตอบสนองในระดับต่างๆ ด้วยประสบการณ์ที่สำคัญในการให้บริการที่ตอบสนองในทุกภาคส่วน ด้วยทีมนักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคของเรา ที่ผ่านการรับรองระดับสากล เรามีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะตัวในระดับประเทศ ระดับองค์กร จนถึงกรณีการใช้งานส่วนบุคคล

 • การให้คำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์
 • การพัฒนาความสามารถของบุคลากรทางด้านไซเบอร์
 • ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางไซเบอร์ (CSOC)
 • การประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
 • การทดสอบการโจมตีทางไซเบอร์
 • การเฝ้าระวัง และตรวจสอบบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์
 • การตอบสนองต่อภัยคุกคาม
 • การป้องกันความเสี่ยงทางดิจิทัล