เรื่องราวที่ผ่านมาของ RVC

อาร์วี คอนเน็กซ์ ก่อตั้งขึ้นในปี 2559 ในฐานะบริษัทของคนไทยที่ต้องการก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ความมั่นคงปลอดภัยและนวัตกรรม ปัจจุบันมีพนักงานกว่า 420 คน ซึ่งมีทั้งวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคระดับสูง เราให้ความสำคัญด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรม และขีดความสามารถที่ยั่งยืนโดยฝีมือคนไทย ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประเทศทั้งในภาครัฐและเอกชน รวมถึงภูมิภาคใกล้เคียง

อาร์วี คอนเน็กซ์ ก่อตั้งขึ้นในปี


ในฐานะบริษัทของคนไทย

อาร์วี คอนเน็กซ์ มีพนักงานกว่า

+


ซึ่งเป็นวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคระดับสูง

เรื่องราวความสำเร็จ

เหตุการณ์สำคัญต่างๆ ที่ค่อยๆ หล่อหลอมให้เราเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาคด้านการวิจัยและพัฒนาในวันนี้

กุมภาพันธ์ 2560
First Flight of RTAF U1
กองบิน 3 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
กุมภาพันธ์ 2564
Achieved CMMI Maturity Level 3 for Software Development
บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด, ประเทศไทย
สิงหาคม 2564
First Flight of U1-X
กองบิน 3 อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ประเทศไทย
กันยายน 2564
First Flight of Alpha Jet
กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี ประเทศไทย

Generation of Now

วิสัยทัศน์

เสริมสร้างระบบนิเวศอย่างยั่งยืนด้วยการพึ่งพาตนเอง โดยมุ่งเน้นการขยายศักยภาพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงของประเทศ ให้เกิดการแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดและปลอดภัยในทั้งสภาพแวดล้อมทางกายภาพและดิจิทัล

พันธกิจ

สร้างรากฐานอันมั่นคงในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น โดยส่งเสริมและผสานความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเพื่อต่อยอดความรู้ ทักษะและขีดความสามารถให้ใช้งานกับธุรกิจแต่ละอุตสาหกรรมเฉพาะทางอย่างไร้ขีดจำกัดตามวิถีแห่งยุคสมัย

รางวัลและการรับรอง

เราภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ผลิตภัณฑ์ การบริการและโซลูชั่นของเราได้การยอมรับ และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ เรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อไปเพื่อยกระดับคุณภาพและการบริการ