เปิดภารกิจจิตอาสาร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัดได้สนับสนุนการขนส่งอวัยวะทางอากาศด้วยเครื่องบินใบพัดแบบ Diamond DA42 Twin Star บินโดย น.ต.ศรัณย์ สนิทพันธุ์ และ น.ต.เฉลิมพล พิบูลเจริญวงศ์ นักบินและที่ปรึกษาของบริษัท ซึ่งในการขนส่งครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงตั้งแต่การจัดเก็บอวัยวะจากผู้บริจาคที่จังหวัดอุดรธานีจนถึงผู้รับบริจาคที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ด้วยอวัยวะแต่ละชนิดมีระยะเวลาจัดเก็บรวมถึงการส่งต่อที่แตกต่างกัน ดังนั้นทุกเสี้ยววินาทีที่สูญเสียไปจึงมีความหมายอย่างยิ่ง โดยอวัยวะที่ถูกจัดส่งและปลูกถ่ายสำเร็จในครั้งนี้คือหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่สำคัญและมีระยะเวลาส่งต่อสั้นที่สุดซึ่งต้องดำเนินการทุกอย่างให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกิน 5 ชั่วโมงเพื่อให้โอกาสความสำเร็จในการปลูกถ่ายสูงที่สุด

ภารกิจในครั้งนี้จึงถือเป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจของบริษัทและเป็นก้าวย่างแรกของความสำเร็จในโครงการสนับสนุนการขนส่งอวัยวะทางอากาศ ทางบริษัทขอขอบคุณผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นนักบิน ทีมแพทย์หรือทีมขนย้ายอวัยวะรวมทั้งกองทัพอากาศที่ได้ช่วยกรุณาอำนวยความสะดวกที่กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานีและกองบิน 6 ดอนเมือง

บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัดเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของการบริจาคอวัยวะ อีกทั้งตระหนักดีว่ามีผู้ป่วยที่รอคอยการรับบริจาคอวัยวะต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในแต่ละปี บริษัทมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการสนับสนุนการขนส่งอวัยวะทางอากาศจะช่วยจุดประกายคุณงามความดีแห่งการให้อันยิ่งใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยที่อวัยวะเสื่อมสภาพและตอกย้ำภารกิจตอบแทนสังคมของบริษัทซึ่งบริษัทมีความยินดีที่ได้ร่วมสนับสนุนและพร้อมที่จะส่งเสริมทุกกิจกรรมเพื่อสังคมตลอดไป