เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด (RV Connex) และ International Test Pilots School Ltd. (ITPS) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MoU) ยืนยันความเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ ซึ่งจะผสมผสานความเชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคงเข้ากับความเป็นโรงเรียนนักบินลองเครื่องชั้นนำที่ยอมรับทั่วโลก รับรองโดย European Union Aviation Safety Agency (EASA) เป็น Approved Training Organization (ATO) ศูนย์ฝึกยุทธวิธีนานาชาติ - International Tactical Training Centre (ITTC) ส่วนหนึ่งของ ITPS Canada จะก้าวต่อไปพร้อมกับโครงการฝึกยุทธวิธียุคที่ 5 ที่รุดหน้า คล่องตัวและสามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมเพราะราย

Mr. Giorgio Clementi ผู้บริหารสูงสุดของ ITPS และนางสาววรรณธา หวังธนสกุล รองประธานฝ่ายการพาณิชย์ตัวแทนของ อาร์วี คอนเน็กซ์ ได้ลงนามข้อตกลงดังกล่าว เพื่อยืนยันความร่วมมือ โดยนำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาเพิ่มศักยภาพด้านการบินและสร้างมาตรฐานความปลอดภัย ประสิทธิภาพและสมรรถนะขึ้นใหม่

กรอบความร่วมมือจะครอบคลุมมิติต่าง ๆ เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีและการฝึกการบินเป็นวงกว้างสื่อถึงความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมอากาศยาน ความร่วมมือจะมุ่งเน้นในส่วนของ Avionics for Aircraft Upgrade (ระบบเอวิโอนิกส์สำหรับการอัพเกรดอากาศยาน) Tactical Data Link (ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี) Combat Simulator Training Center (ศูนย์ฝึกบินด้วยเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง) UAV Training Courses (หลักสูตรการฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับอากาศยานไร้คนขับ) และโซลูชันการฝึกยุทธวิธีนักบินรบขั้นสูง เช่น Fighter Lead-In Training: FLIT (การฝึกอบรมนักบินขับไล่) Fighter Weapons Instructor Course: FWIC (คอร์สฝึกนักบินเรื่องการใช้อาวุธของเครื่องบินรบ) และ Mission Commander Training (การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาการตามภารกิจ) ทำให้เกิดการเพิ่มศักยภาพจากแนวทางเดิมที่อัพเกรดระบบเอวิโอนิกส์เป็นการฝึกนักบินลองเครื่องและนักบินขับไล่ขั้นสูง

บริษัท ITPS ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2544 สำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองลอนดอน รัฐออนแทรีโอ ประเทศแคนาดา ซึ่งประกอบด้วย 2 หน่วยงานย่อยได้แก่ The International Test Pilots School (ITPS) โรงเรียนนักบินลองเครื่องที่ใหญ่ที่สุดของโลกและ Ontario Ministry of Education Designated Learning Institution กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนหลักสูตรปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์สาขาการทดสอบการบินและวิศวกรรมการทดสอบการบิน ITPS เป็นโรงเรียนนักบินลองเครื่องที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกโดยสมาคม Society of Experimental Test Pilots (SETP) และสมาคม Society of Flight Test Engineers (SFTE)

International Tactical Training Centre (ITTC) เป็นหน่วยงานย่อยจาก ITPS นำเสนอคอร์สอบรมสำหรับทุกระดับการฝึกอบรมนักบิน ตั้งแต่การฝึกอบรมนักบินขับไล่ (Lead-In Fighter Training) ไปจนถึงคอร์สฝึกนักบินเรื่องการใช้อาวุธของเครื่องบินรบแบบต่าง ๆ (Fighter Weapons Instructor Courses) โดยปัจจุบัน ITTC กำลังพัฒนากระบวนการฝึกอบรมให้ทันสมัยและเหมาะสมสำหรับโปรแกรมการฝึกอบรมบังคับเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 5 ให้กับกองทัพอากาศทั่วโลก