เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ประกาศความสำเร็จในการ ได้รับการรับรองมาตรฐาน CMMI Development V2.0 with SAM Maturity Level 3 โดยมีทีม Data Analytics and Technology Solutions เป็นผู้นำในการดำเนินการนี้ โดยทางบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ (CMMI) มาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2

ในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีการแข่งขันสูงและความต้องการซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ได้ก้าวข้ามขีดจำกัดนี้และแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของทีมในการจัดการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานสากล การใส่ใจในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงและการจัดการโครงการ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์

การรับรองนี้เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านต่าง ๆ ของบริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด เป็นหลักฐานที่ชัดเจนว่าบริษัทฯ เป็นองค์กรที่เต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพในการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาและส่งมอบซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูง พร้อมทั้งสร้างมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และยังสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพและความเชี่ยวชาญของบุคลากรภายในองค์กรด้าน Software Engineering ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นที่ยืนยันถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการผลิตซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพและเป็นพันธมิตรที่น่าเชื่อถือสำหรับผู้ใช้งานทั่วโลก สร้างเสริมความมั่นใจและความพึงพอใจให้กับลูกค้า อันนำมาซึ่งความภาคภูมิใจของพนักงานทุกคน