บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมงานสัมมนา “ทิศทางอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง เวหา พสุธา มหานที” SYMPOSIUM 2024 FUTURE in the AIR - LAND –SEA จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ถือเป็นการรวมตัวของกองทัพ ภาครัฐ และเอกชน เพื่อหารือแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมเพื่อความมั่นคง โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ นายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ (สอป.) เป็นเจ้าภาพ และนายสุทิน คลังแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ประธานกรรมาธิการการทหารสภาผู้แทนราษฎร ร่วมวงเสวนาในครั้งนี้ นายพีรพล ตระกูลช่าง รองประธาน กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการฝ่ายการผลิต บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ร่วมเสวนาพร้อมยืนยันว่าผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพในการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์ตามมาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของไทยและตลาดโลก

บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2559 เป็นบริษัทของคนไทย ผู้นำด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นำเสนอโซลูชั่นและการบูรณาการสำหรับอากาศยานหลากหลายประเภท โดยมีประสบการณ์ในการทำงานกับแพลตฟอร์มทั้งแบบ Manned และ Unmanned (ไร้คนขับ) รวมถึงการอัพเกรดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับนักบิน การปรับเปลี่ยนและติดตั้งระบบ Avionics และ Mission Systems, A-Kit Production, ออกแบบและบูรณาการระบบ Special Mission, การออกแบบและผลิตทำตามข้อกำหนด MIL-STD

การสัมมนาครั้งนี้ เปรียบเสมือนการเปิดประตูสู่อนาคตที่นำพาทุกภาคส่วนมาหารือเป้าหมายในการสร้างเศรษฐกิจไทยให้มั่นคง ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐที่จะจัดสรรงบประมาณ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ยกระดับแรงงานไทยนำไปสู่การสร้างความมั่นใจให้คนไทย ใช้ของไทย ตระหนักรู้ถึงหลัก “ไทยทำ ไทยใช้ ไทยมั่นคง”