อาร์วี คอนเน็กซ์ ร่วมกับ แอโรนอติกส์ ผลิต ปทุม 4 (Pathum 4) อากาศยานไร้คนขับด้วยเทคโนโลยีล่าสุดสามารถบินได้เป็นเวลานาน 24 ชั่วโมง โดยใช้บุคลากร เครื่องมือ เครื่องจักร เช่น เครื่องกลึง CNC Machine (Computer Numerical Control), การขึ้นรูปโดยกระบวนการออโตเคลฟ (Composite Bonding Autoclave), SMT เทคโนโลยีการผลิตด้วยการวางอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ลงบนผิวงาน (Surface-Mount Technology), ชุดสายไฟ (Cable Harness) และอื่นๆ ที่ อาร์วี คอนเน็กซ์ มีซึ่งสามารถเป็นฐานการผลิตตามแบบออบิทเตอร์ 4 (Orbiter 4) ของ แอโรนอติกส์ ซึ่งเป็นแพลตฟอรม์ ชั้นสูง ที่ทนทาน สามารถนำมาปฏิบัติหลากหลายภารกิจ ทั้งทางบกและทางน้ำ คุ้มค่ากับราคา และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานที่เหนือกว่าเมื่อเทียบกับยูเอวีในท้องตลาด ทั้งนี้ ปทุม 4 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุญาตการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการผลิตระหว่างสองฝ่ายจากกลาโหมอิสราเอล โดยทาง แอโรนอติกส์ ได้มีการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตและควบคุมคุณภาพของ อาร์วี คอนเน็กซ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม - 1 กันยายน 2565 อาร์วี คอนเน็กซ์ และ แอโรนอติกส์ ร่วมจัดแสงศักยภาพทางการพัฒนา และผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน ในงาน Defense & Security 2022 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดย อาร์วี คอนเน็กซ์ ได้รับเกียรติจาก พลอากาศโท มนัท ชวนะประยูร รองเสนาธิการทหารอากาศ และ พลอากาศเอก ชานนท์ มุ่งธัญญา ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ เข้าเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทร่วมจัดแสดงในงาน