เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด (RV Connex) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MoU) กับ บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด (NRC) ผู้ชำนาญด้านการผลิตอุปกรณ์ทางทหาร เช่น ชิ้นส่วนอะไหล่และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ โดยน.อ.กันต์พัฒน์ มังคละศิริ รองประธานกรรมการตัวแทน อาร์วี คอนเน็กซ์ และนายสง่า เกี๋ยงคำ กรรมการผู้จัดใหญ่ บริษัท NRC เป็นผู้ลงนาม จุดมุ่งหมายความร่วมมือครั้งนี้คือการผสมผสานเสริมสร้างความชำนาญของทั้งสองฝ่ายเพื่อร่วมทำโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดซื้อพัฒนาและแรงงานในประเทศก่อให้เกิดเครือข่ายอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่ยั่งยืน ทั้งนี้เพื่อยกระดับประเทศสู่ความเป็นผู้นำภูมิภาคด้านความมั่นคง การลงนามจะทำให้ทั้งสองฝ่ายเพิ่มศักยภาพเติบโตด้านงานวิจัยและเทคโนโลยีซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีการจัดซื้อและพัฒนาตามมาตรฐานนานาประเทศ ยกระดับประเทศไทยขึ้นสู่ผู้นำด้านป้องกันประเทศในภูมิภาค