เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด (RVC) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) กับ อีวี ไพรมัส จำกัด (EV Primus) เร่งวิจัย EV Power Bank เพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในการใช้รถอีวี ด้วยการชาร์จไฟในลักษณะ Top-up ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

ดร. สุเจตน์ จันทรังษ์ รองประธานฝ่ายวิจัยและพัฒนา บริษัท อาร์ วี คอนเน็กซ์ จำกัด และนายพิทยา ธนาดำรงศักดิ์ ประธาน บริษัท อีวี ไพรมัส จำกัด ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้าแบบมัลติแบรนด์จากประเทศจีนเปิดเผยว่าการผลิต EV Power Bank นี้จะเป็นการผลิตสำหรับลูกค้าที่ใช้รถไฟฟ้าทุกยี่ห้อ โดยเริ่มจาก VOLT City EV รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็ก

ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน อาร์วี คอนเน็กซ์ จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการศึกษาและวิจัยด้านวิศวกรรม โดย ดร. สุเจตน์ กล่าวเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ต้องการที่จะสนับสนุนบุคลากรและฐานการผลิตในประเทศไทย เพื่อผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐานระดับสากลและยังคุ้มค่ากับราคา ในฐานะบริษัทที่พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง อาร์วี คอนเน็กซ์ มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่ ไม่ว่าจะเป็นในด้านการวิจัยพัฒนาระบบควบคุมแบตเตอรี่ (Battery Management System) การวิเคราะห์ตรวจสอบซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ และการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่