อาร์วี คอนเน็กซ์ ในฐานะบริษัทของคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ร่วมจัดแสดงผลิตภัณฑ์และศักยภาพทางการผลิตใน Innovation Zone ที่งานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39 Thailand International Motor Expo 2022 ณ อิมแพค ชาเลนเจอร์ (IMPACT Challenger Hall) 1-3 เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมานี้ ภายใต้ธีม The Time Is “Now” - สู่การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่ตอบโจทย์ในยุคปัจจุบัน

โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการหลอมรวมองค์ประกอบแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตอบโจทย์ที่ท้าทายมากยิ่งขึ้นในโลกปัจจุบัน เช่น การนำเทคโนโลยีโดรนหรืออากาศยานไร้คนขับที่สามารถบรรทุกอุปกรณ์สื่อสารและเซ็นเซอร์ตรวจจับหลากหลายชนิด มาใช้ในงานบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติ การตรวจเฝ้าระวังไฟป่า หรือการจัดส่งเวชภัณฑ์จำเป็นในพื้นที่ประสบภัย และเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐที่ร่วมส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าและกำหนดเป้าหมายการใช้รถยนต์ที่ปราศจากการปล่อยมลพิษ รถยนต์ไฟฟ้าหรือ Electric Vehicle (EV) ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้นเป็นอย่างมากในปัจจุบัน ส่งผลให้ความต้องการแบตเตอรี่สำหรับรถ EV เติบโตมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย บริษัทฯ จึงดำเนินการศึกษาวิจัยและนำเสนอเทคโนโลยีด้านแบตเตอรี่ พร้อมทั้งมีการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์เครื่องมือที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานสากล เพื่อให้มีขีดความสามารถในการวิจัยพัฒนาระบบควบคุมแบตเตอรี่ (Battery Management System) การวิเคราะห์ตรวจสอบซ่อมบำรุงแบตเตอรี่ รวมถึงการฟื้นฟูเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแบตเตอรี่อย่างต่อเนื่องอีกด้วย